BİNALARDA KAÇ ÇEŞİT MERDİVEN BULUNMAKTADIR

heading

BİNALARDA KAÇ ÇEŞİT MERDİVEN BULUNMAKTADIR

                Binalar beton, çimento, kum ve benzeri ürünlerden ortaya çıkan yapılardır. Binaların insanlar için faydası ise 100 yıllık ömürlerinin olmasıdır. Binalar yapım aşamasında 100 yıl dayanacak şekilde malzeme ve uygulama yapılması gerekmektedir. Yapıların bu uzun süre dayanıklı olması güvenlik tedbirlerinin de en az bunun kadar uzun olmasına sebep olmaktadır. Toplumun belirli kesimleri maddi anlamda kendilerini bir noktada gördüklerinde ev sahibi olmak istemektedirler. Ev sahibi olurken yapılacak en basit şey gidip eve bakıp bize düşen maliyeti de uygun olduğunda almaktır. Ama evler insanların en uzun süre vakit geçirdikleri mekânlar olduklarından dolayı deprem, yangın ve acil kaçış gerektirecek tüm olayların karşılaşılabilme imkânı diğer mekânlara göre daha yüksektir. Bununla beraber insanların vakit harcadıkları veya yaşama süresi olarak bulundukları yerlerin başında alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler gibi yerler bulunmaktadır. Bu tür alanlarda insanların acil durumlarda kaça bilmeleri ve zarar görmemeleri için, yangın ekiplerinin acil olarak müdahale edebilmesi için yangın merdivenleri imal edilmektedir. Yangın merdivenlerinin gerek kullanımı gerekse yaptırılma zorunluğu yönetmelikçe belirlenmiş ve kanunen zorunlu kılınmıştır.

                Merdivenler her iki katı bir birine bağlayan ve ulaşımı sağlayan betondan, ağaç, çelik gibi malzemelerden imal edilen yapılardır. Merdivenler çeşitlerine göre 4 farklı türleri bulunmaktadır. Merdivenlerin kullanım farklılıklarına göre de çeşitlenmektedir.

1-Yapılara göre merdivenler; Yapılarına göre merdivenler iç merdivenler yani dahli merdivenler ve dış harici merdivenler diye iki Kısıma ayrılmaktadır.

2-Fonksiyonlarına göre merdivenler; İki katı bir birine bağlayan merdivenler, acil durumlar için yapılan merdivenler ve genellikle alışveriş merkezlerinde kullanılan ve insan sayısının fazla oldukları yerde yapılan yürüyen merdivenlerdir.

3- Eğimlerine göre merdivenler; Bu merdivenlerde binaların durumuna ve yönetmeliğe göre yapılan ve belirli açılarda inşa edilen merdivenlerdir.

4-Malzemelerine göre merdivenler; Malzemelerine göre merdivenlerin çeşitlikleri genellikle ağaç ve demirden yapılan merdivenlerdir. Bu merdivenlerin tamamı iç mekânlarda kullanılmaktadır. Yangın merdiveni imalatı esnasında kullanılan merdivenlerin malzemeleri yangına dayanıklı ve ısıyı kabul etmen türden yapılan merdivenlerdir.