MİMARLAR İÇİN YANGIN MERDİVENİ ÇİZİMİ

heading

MİMARLAR İÇİN YANGIN MERDİVENİ ÇİZİMİ   

                İnsanların sosyal olarak yaşadıkları alanların başından binalar gelmektedir. Binalar insanları  günlük yaşantısının neredeyse tamamını geçirdikleri alanlardır. Bu alanların yapımında kullanılan malzemelerin hepsi deprem ve benzeri afetlere karşı dayanıklı olarak üretilmektedir. Bina güvenliği belirli kanunlarla yazı altına alınmıştır. Bu kanunların denetleyicisi belediyeler ve binayı denetleyen yapı denetim uzmanlarıdır. Uzmanların binaları denetlemekteki amacı yapım esnasında binayı yapan kişiler tarafından veyahut fark edilmeden oluşan hataları düzeltmektir. Hataları düzeltmekteki asıl amaç insanların can veya mal güvenliğini belirli bir müddet sonra bu yapılar engellemektedir. Bu denetimler esnasında kanunun ön gördüğü şekilde yapılaşma yapılmadıysa gerekli merciler tarafından binalar para cezasına çarptırılır. Bununla beraber binalardaki kanuna uygunsuz olan yerler yıkılır.

                Yukarıdaki anlattığımız süreç binayı yapan ve yaptıran taşeron firmalar tarafından işletilmektedir. Süreç esnasında her türlü olayla karşı karşıya gelmemek için kanunlara uymak gerekmektedir. Binanın güvenlik olarak tasarlanmasındaki asıl sorumlu kişi mimarlardır. Mimarlar binaların çizimleri yaparken ne amaçla kullanılacağına dikkat etmeleri gerekmektedir. Her halde bina sahipleri daha fazla alana sahip olabilmek için belirli güvenlik alanlarından yer almak istemektedirler. Buradaki yapılacak en uygun durum mimarın binayı çizerken bina güvenliğini en üst safhada tutmasıdır. Binada yangın esnasında ortaya çıkabilecek can ve mal kaybını mimarın tasarımları engelleye bilir. Buna bir örnek verecek olursak çizim sırasında toplumların çoğunlukla yaşadığı alanlar olan alışveriş merkezleri, okullar ve benzeri yerlerde çizim esnasında binada yangın çıktığında itfaiye ekiplerinin en uygun hangi sokaktan geleceğini veyahut binada yangın çıkması durumunda binanın rüzgara karşı dizayn edilmesi gibi birçok durumu mimar tarafından tasarlanmaktadır.

                Mimarları sadece güvenlik olarak yukarıdaki saydıklarımız hususlar hakkında değil yangın merdiveni yapımı ve çizimi sırasında yine aynı dikkati göstermesi gerekmektedir. Yangın merdivenlerinin bina içerisindeki konumlandırılması insanların hayatla bağlantısıyla eş değer olmaktadır. Yangın merdiveni imalatı çok sağlam olmalıdır ki yangın sırasında ısıya dayanıklı olabilsin ve insanların bina içerisinden en kolay bir biçimde çıkmasını sağlasın. Ayrıca binadaki en önemli maddelerden bir tanesi de yangın merdiveni konumu ve sağlamlığıdır.