SOSYAL FALİYET ALANLARINDAN ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ YÖNTEMLERİ

heading

SOSYAL FALİYET ALANLARINDAN ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ YÖNTEMLERİ

Sosyal faaliyet alanları insanların uzun zaman harcadıkları alanlardandır. Günümüzde insanların toplu olarak yaşadığı alanlar olan site, konut ve AVM’ler de sosyal faaliyet alanları olan sinema, spor salonu, marketlerin bulunduğu katlar yerin altına inşa edilmektedir. Sosyal alanların yerin altında olmasından dolayı yangın anında insanların çoğunun bu alanlarda bulunması ve yangın dumanından etkilenmesi için havalandırma sistemlerinin mükemmel olması gerekmektedir. Özellikle yangında insanların ölüm sebeplerinden birisi de havasızlık yani yangın dumanının alt katlara inmesi ve havalandırma yetersizliğinden dolayı insanların boğularak ölmesidir. Yangın anında bu katlarla iletişim olabilmesi için ve insanların hızlı biçimde bu katları boşalta bilmesi için yapım esnasında pasif önlem diye adlandırılan mimari çizimlerin olması gerekmektedir.

                Yerin altında olan katlarda en az iki asansörün olması gerekmektedir. Tabi yangın esnasında asansörlerin elektrik kesintisinden etkilenmemesi için jeneratörlerin olması lazımdır. Her ihtimale karşı jeneratörlerin çalışmadığını var sayarak yangın merdiveni de bu katlara konulması lazımdır. Yangından kaçış için tasarlanan pasif sistemlerin ilki yangın merdivenlerinin genişliği ve sayıca fazlalığıdır. Yangın merdivenleri alt katlarda insan sayısına eş değer olarak hesaplanmakla birlikte var olan insanların en hızlı biçimde alt katları boşaltması için daha fazla olması gerekmektedir. Bu sayı fazlalığının sebebi bu katlarda diğer katlara nazaran daha toplu insanlar bulunmaktadır. Mesela bir markette ve sinema salonunda bulunan insanlar toplu ve sayı çokluğu olarak bulunmaktadır. Sayının çok olması izdiham ve ezilmelere sebep olabilir. Bu yüzden bu alanlarda yangın merdivenine kaçış işaretçilerinin bulunması gerekmektedir. Bu işaretçilerin yerlerde çizilmiş olması ve tavanlarda dikkati çekecek şekilde ışıkla aydınlatılması gerekmektedir. Yangın merdivenini insanların ilk defa geldiklerinde bile rahatlıkla bula bilecekleri şekilde işaretçilerle gösterilmesi ve yangın merdiveninin insanların aklını karıştıracak şekilde binanın sığ alanlarına yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca yangın merdivenlerinin bulunduğu koridor diğer koridorlardan farklı olduğunu göstermek amacıyla farklı renge mesela kırmızı renge boyanması insanların yangın koridorunu rahatlıkla bulmasını sağlayacaktır. İnsanların yangın merdivenleri yangın anında rahatlıkla bulması gerekmektedir.