ÜLKEMİZDE KONUTLARDA YANGIN RİSKLERİ VE RİSKLERDEN KORUNMAK İÇİN YÖNTEMLER

heading

ÜLKEMİZDE KONUTLARDA YANGIN RİSKLERİ VE RİSKLERDEN KORUNMAK İÇİN YÖNTEMLER

                Ülkemizde her geçen yıl yangın ve yangın koruması hakkında yeni gelişmeler yaşanmakta ve bu gelişmelerin meyveleri azda olsa alınmaktadır. Ama unutulmamalıdır ki yangınlarda insanların canları ve malları büyük zararlar görmemekte ve bu zararların telafi olması yılları almaktadır. Çünkü insanoğlu biriktirdiği malları bir ömür boyu gayret ve çaba ile biriktirmektedir. Bu çabanın 30 yıl sürdüğünü düşünürsek yangında malı yanan bir vatandaşımız ömrünün yarısı için kazandığı parayı ve malı bir anda harcamış ve ömür yarısı gibi bir zarara uğramış oluyor. Yangınlarda bu malların zarar görememesi veya bir kısmının yanması bile insanları maddi külfete sokmakta ve bu külfetin sonunda insanların hayatları kararmaktadır.

                Ülkemizde yangınların çıkış nedenlerini kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Yangınlar ülkemizde konutlarda %45 oranında çıkmaktadır. Bu oran her 2 yangından 1 tanesi konutlarda çıkıyor. Bu çıkan yangınların tamamında can kaybı olmasa da yangınlardan en çok etkilenen çocuklar oluyor. Çünkü ülkemizde yangınlardan en çok can kaybını çocuklar yaşıyor. Yaşanan bu kayıplardan en çok onların etkilenmesinde temel nedenlerden bazıları evde yemek pişirilirken çocuğun uyutulup başka bir yere gidilmesi gibi farklı nedenler yatıyor.

                Yangınların %40 evlerin mutfaklarında çıkıyor. %20 ise yine soba ve ısıtıcı olarak adlandırılan enerji kaynaklarından çıkıyor. Bu enerji kaynaklarının tedbirsiz olması ve üzerinde gerekli güvenlik önlemi olmaması gibi farklı nedenlerden dolayı yangınlar çıkmaktadır.

                Yangın yönetmeliğine göre binalara yangın merdiveni yapıla bilmesi için binanın gerek çevresinde ve yüksekliğinde belirli standartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu standartlar büyük şehirlerde ve beldelerde derişmekle beraber binalarda 21.5 metre yüksekliğinden olması durumunda yangın merdivenleri artık kullanımı ve kurullumu zorunlu olmaktadır. Yangın merdivenleri insanların günlük yaşamda her zaman rahatlıkla ve kolay şekilde kullandıkları ve kısa zaman içerisinde güvenlik tedbirlerini tamamladıklarından dolayı can ve mal güvenliğini sağlama aldıkları kesindir. Unutmayalım yangın merdivenleri insanların canlarını ve mallarını korumak için yangın merdivenleri yapılması lazımdır.