YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ VE ÖNEMİ

heading

YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ VE ÖNEMİ

 

Binalarda bulunan kat sayılarının artması büyük alışveriş merkezlerinin oluşturulması gibi birçok nedenden dolayı olası afetlere karşı insanların güvenliğinin sağlanması ön plana çıkmıştır. Bu duruma bağlı olarak binalarda olası yangın afetleri gibi durumlar için acil çıkış diğer bir adıyla yangın merdivenleri zorunlu hale getirilmiştir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yangın merdivenlerinin büyük bir önemi bulunmaktadır. İstanbul yangın merdiveni konusunda en fazla ihtiyacı olan şehirlerimizden biridir.

İnşaat sektörünün gelişmesi belediyelerin yangın merdivenlerini binalara zorunlu hale getirilmesinden dolayı yangın merdiveni firmaları çoğalmıştır. Fakat bu firmaların çoğunluğu amatör olarak çalışmakta belediyenin yönetmeliklerini bilmemektedir. Amatör olarak çalışan firmaların yanında profesyonel anlamda da çalışan birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalar uzman ekipler aracılığı ile çalışmakta aynı zamanda periyodik  aralıklarla çalışanlarını eğitimlere göndermektedirler. Yangın merdivenin inşa edileceği binada profesyonel firmalar öncelikli olarak ekspertiz çalışması gerçekleştirmekte daha sonrasında da uygun olan merdiveni ve tipini belirleyerek yönetmeliklere uygun olarak inşa etmektedir.

Yangın merdiveni yönetmeliği son tarihlerde yenilenmiş yangın merdiveni için  birçok sınırlandırmalar getirilmiştir. İlk olarak her şeyden önce binada ki bir katta bulunan kullanıcı sayısı yirmi beş kişinin üzerine geçiyorsa binaya yapılacak olan yangın merdivenin tipi dairesel yangın merdiveni olamamaktadır. Aynı zamanda binaya dairesel yangın merdiveninin yapılabilmesi için bina yüksekliğinin dokuz buçuk metreyi yani üç katı geçmemesi gerekmektedir. Anaokulları hastaneler ilkokullar bakım evleri gibi binalarda ise dairesel merdivenlerin yapılması yasaklanmıştır.

Dairesel merdivenin yapılamadığı durumlarda 'Z' tipi yangın merdiveni uygulanmaktadır. Bina da bulunan kişi sayısının çokluğuna göre binaya yapılacak yangın merdiveni sayısı birden fazla olabilmektedir. Aynı doğrultuda yandın merdivenleri ısıya en doksan dakika dayanıklı olabilecek malzemelerden yapılmalı yangın kapısının duman geçirmez olması gerekmektedir. Merdiven aralıklarının yangın afeti sırasında kaçış kolaylığı sağlayabilmesi için belli bir yükseklik ve aralığa sahip olması koşulu değiştirilen son yönetmeliklerde zorunlu hale getirilmiştir.

Genel olarak ana malzeme olarak çelik kullanılan yangın merdivenlerinde merdivenin inşasından sonra geçen belli bir süre zarfında malzemeler paslana bilmekte taşıma yükünde ve dayanıklılığında azalma meydana gelebilmektedir. Bu nedenler göz önüne alındığında yangın merdivenleri belirli aralıklarla kontrol edilmeli gerekli görülen tadilatlar yapılmalıdır.

Unutulmaması gereken en önemli nokta yangın merdivenlerinin olası bir yangın afeti sırasında birçok insanın hayatını kurtaracak olmasıdır. İnsan hayatının söz konusu olduğu bu önemli konuda inşa edilen merdivenlerin güvenlikli olması da çok önemlidir. Ülkemizde binalarda bulunan birçok yangın merdiveni kilitli durumda bulunmaktadır. Bunun nedeni ise merdiven kullanılarak direk katlarda ki evlere ulaşımın sağlanmasıdır. Fakat kilitli duran bu kapılar yangın esnasında hiç bir işe yaramamaktadır. Yangın merdivenlerinin yönetmeliğinde de bildirildiği gibi hiç bir güvenlik önlemi acil kaçışları engelleyecek şekilde alınamaz. Bu yüzden binalara dış kısımdan yapılan yangın merdivenlerinde hem bina güvenliğini sağlamak hem de acil çıkışlarda rahatça kullanılabilmesi için; bina içerisinden çıkışa izin veren fakat dışarıdan girişi engelleyen kapılar konulmalıdır. Binalarda hem güvenliğin sağlanması hem de acil çıkışın rahatça kullanıla bilmesi sorumluluğu yöneticilere aittir.

Şunu hiç bir zaman unutmamak gerekir ki yangın afetlerinde en önemli unsur yangın afetleri esnasında bulunulan binadan isanların tahliyesidir. Uygun kaçış yolları yangın esnasında binada bulunan insanların tahliyesini sağlamak için çok önemlidir. Merdivenin inşası sırasında yapılmış olan küçücük bir hata tahliyenin sağlandığı zamanda daha büyük sorunların çıkarak insanların yaralanmalarına ve ölümlerine neden olabilmektedir. Tüm bu aksiliklerin yaşanmaması için merdivenin yapımı için doğru firma seçilmeli ve belediyelerin belirledikleri yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.