YANGIN MERDİVENLERİ NE TÜR ÖZELLİKLERE SAHİP BİNALARDA KULLANILIR

heading

YANGIN MERDİVENLERİ NE TÜR ÖZELLİKLERE SAHİP BİNALARDA KULLANILIR

            Yangın merdivenleri binalardan acil giriş ve acil çıkış için yapılan güvenlik tedbirlerindendir. Merdivenlerin asıl isiminin yangın merdiveni olması sadece yangınlarda kullanıldığı için veya farklı tür özelliklerde kullanıldığı için olduğundan değil yangın yönetmeliğinden dolayı zorunlu tutulduğu için yazılmıştır.

            Yangın merdivenlerinin kullanımı sağlana bilmesi için sürekli olarak kullanıma açık olması gerekmektedir. Tabi kullanıma açık olması demek dışarıdan gelebilecek her türlü zararıda göze almak demektir ki; bu da belirli zamanlarda görülen hırsızlık olaylarına davetiye çıkartmaktadır. Yangın merdivenlerinin amacının dışarısında topluma zarar veren olaylara yardımcı olması uzmanları daha farklı yöntemlere sevk etmiştir. Bunun sonucunda yangın merdivenlerinin yangın ve acil durumlarda çalışmasına olanak sağlayan ve yangın alarm sistemleri çalıştığında yangın kapılarının ve diğer sistemlerin devreye girdiği akıllı sistemler kurulmaktadır. Yangın alarm sistemlerinin özelliği sayesinde yangın merdivenleri artık daha kullanışlı hale gelmiştir.

            Yangın merdivenleirnin yönetmelikte kullanıla bileceği yerler aşağıda yazılmıştır.

Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları asagıda belirtilmistir:

a) Konutlar,

b) Konaklama amaçlı binalar,

c) Kurumsal binalar,

ç) Büro binaları,

d) Ticaret amaçlı binalar,

e) Endüstriyel yapılar,

f) Toplanma amaçlı binalar,

g) Depolama amaçlı tesisler,

g) Yüksek tehlikeli yerler,

h) Karısık kullanım amaçlı binalar.

(2) Binaların kullanım sınıfı ile ilgili olarak herhangi bir tereddüt dogdugunda, Bayındırlık ve iskân Bakanlıgınındegerlendirmesine ve kararına uyulur. Yangın merdivenleri imalatı ve yangın merdiveni çeşitleri gibi farklı tercihlerde bulunmaktadır. Yangın merdiveni çeşidi seçiminde binaya hangi yangın merdiveninin yapılacağına yönetmliğin belirlediği ve yangın merdiveninin tipinin uygun olduğu merdiven yapılması gerekmektedir. Yangın merdiveni bazı yerlerde z biçiminde, bazı yerlerde ise döner olarak yapılmaktadır. Eğer belirli sayıyı aşarsa yangın merdivenleri döner olarak yapılamamaktadır. Yangın merdivenlerinin her zaman uygun olarak yapılması insanların canlarını kurtarmamları için bir sebeptir. Alınan kararlar ve yapılması istenen özelliklerin tamamı yangın merdivenlerinin rahat kullanıamı ve maksimum düzeyde koruma sağlaması için tasarlanır ve uygulanmaya alınır. Yangın merdivenleri bu kadar önemli olması işte bu yüzdendir.