YANGIN MERDİVENLERİNDE KULLANILAN MALZEME KALİTELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

heading

YANGIN MERDİVENLERİNDE KULLANILAN MALZEME KALİTELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

                Yangın merdivenlerinin yapımı yönetmelik esaslarınca zorunlu olduğundan diğer yangın sistemlerinden farklı uygulamalarla beraber yangın merdivenleri farklı olarak kullanımı yapılmaktadır. Yangın merdivenlerinin diğer sistemlerden önemi yangın sırasında yangından etkilenen, yangına müdahale edilen ve yangından yaralanan insanların kaçış yollarıdır. Yangının nasıl başladığı ve binayı bir anda nasıl sardığı bazen dakikalar içerisinde olur. Bu süre yangın için zaten normaldir. Yangın merdivenlerinin yapımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır.

                Yangın merdivenleri dış cepheye yapıldığında sadece yangından değil, mevsimsel olarak değişimlerden etkilenmemesi lazımdır. Ayrıca yangında kullanılacağından belirli renklerin kullanılması ve yangın sırasında hollerde ve belirli noktalarda yangın merdivenlerinin nerede olduğunu ve nasıl ulaşacağı konusunda gerekli bilgilendirme araçları olan ışıklı ışıksız işaretlerin kullanılması lazımdır. Yangınlardan korunmanın yolu birinci etapta güvenlik tedbirlerinin alınmasıdır. Bina içerisinde yanıcı ve aniden yanıcı ürünlerin kullanılmaması ve bu ürünlerin bulunduğu yerler hiç olmazsa yangın tüplerine ve cam kenarlarına yakın olması gerekir. Yangın merdivenlerinin yanında alarm olarak kullanılan ve bina içerisindekilere sesli olarak uyarıda bulunmaktadır. Yangın sistemleri çalışmaya başladığında kaçış yönlerinin belirli olması çok önemlidir.

                Yangın merdivenleri binalarda artık farklı olarak kullanılmaktadır. Binalarda yangın sistemlerinin yapıla bilmesi için belirli sayıda insanın aynı bina içerisinde bulunması gerekmektedir. Eğer bu sayı yeterli değil ise yangın merdiveni imaları yapılmaz. Yangın merdiveni yapılacak ise 2 çeşit merdiven seçilir. İçeriye ve dışarıya yangın merdiveni yapımında ilk esas ulaşa bilirliktir. Yani ilk katta çatıya kadar insanlar ulaşması lazımdır. Eğer yangın merdiveni evin içerisinde ise veya alışveriş merkezi gibi farklı alanlarda kullanılan yangın merdivenleri kullanılırken süs ve benzeri kullanılan ürünler için yangın merdivenini tehlikeye sokacak ve bu sistemlerin aksamasına sebep olan her türlü engellerin kaldırılması lazım gelir. Engeller yangın esnasında insanların rahat ve hızlı bir biçimde binayı terk etmesine engel olabilir. Yangın merdivenleri yanmaz, paslanmaz, mevsimsel şartlara uygun ve yönetmelik esaslarınca hazırlanmış şartlara uyması gerekmektedir.