YANGIN MERDİVENLERİNİN İŞLEVLERİ VE ÖZELLİKLERİ

heading

YANGIN MERDİVENLERİNİN İŞLEVLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Yangın anında insanların acil olarak binaları terk etmesi gerekmektedir. Bu kaçış planı daha önceden hazırlanmış senaryolar üzerinden gerçekleştirilir. Yangın anında insanlar daha önceden belirlenmiş senaryolar hakkında bilgisi yoksa yine bina içerisindeki işaretçiler yardımıyla da binadan güvenli bir bicimde çıkabilir. Yangın anında en hızlı ve en güvenli kaçış yolu yangın merdivenleridir. Şöyle ki yangın merdivenleri yangın anında en hızlı binayı terk için hazırlanmış ve tasarlanmış sistemlerdir. Bulundukları konum itibariyle de yangın merdivenleri binanın en uzak noktası olan kenar taraflarda bulunmaktadır. Günlük yaşamda kullanılan merdivenler katlar arası geçişi daha kolay kılmak için her ne kadar ulaşılması daha kolay olan yerlere yapılsa da yangın anında bunun işe yarayacağından kimse bahsetmez. Çünkü yangın belirli bir miktar büyüyünce merdivenlere çoktan ulaşmış olur. Yangın merdivenleri bu esnada daha güvenli ve korunaklıdır.

                Yangın merdivenleri yangından korunmuş ve yangına dayanıklı sistemler ile yapılmış malzemelerdir. Yangın merdivenlerinin ilk malzemesi merdiven ve taşıyıcı unsurların hepsi yangın anında ateşe ve yüksek sıcaklıklara dayanabilecek kabiliyette üretilmektedir. Yine yangın merdivenlerinin koruyucu unsurlarından bir tanesi de yangın kapılarıdır. Yangın kapıları acil kullanımlarda kapının hemen açılması için tasarlanmış olan panik butonu bulunmaktadır. Panik butonu yatay olarak kapı üzerine kapı kolu boyundan montaj yapılır. Panik butonu kapının daha hızlı açılmasına ve insanların kapılarda zaman kayıp etmemesi için tasarlanmıştır. Yangın merdivenleri yangın anında bu yüzden insanları daha hızlı nakil eder ve içerdik gerek ebeveynleri, çocukları, hastaları ve yaşlıları daha hızlı binadan çıkarta bilmektedir.

                Yangın merdivenleri insanların hayatlarını kurtardığı bilindiği halde maalesef bazı bina müteahhitleri veya bina yapıcıları binaların özelliklerine ve durumuna göre yangın merdiveninin yapılmadığın gözlemlenmiştir. Bu sırada yangın merdivenlerinin koruyarak binayı daha önemli bir hale getiren yangın kapılarının daha az ısıya dayanıklı olanlarını ucuz yangın kapısı alma eğilimine götürmektedir. Yine yangın merdivenlerinin yapımı esnasından yangın alevlerine uzun zaman dayan bilecek yangın merdiveni tedarik etmek zorundadırlar. Yangın merdiveni insanların hayatlarını kurtarır