YANGIN MERDİVENLERİNİN KONUTLARA YAPILMAMASI VE KAÇIŞ YOLLARI

heading

YANGIN MERDİVENLERİNİN KONUTLARA YAPILMAMASI VE KAÇIŞ YOLLARI

                Yangın merdivenleri 2009 yılında yürüklüğe giren ve halen yürürlükte olan yönetmelik gereğince yeni yapılan binalar ile eski yapıdaki binaları ayırmaktadır. Ayrıca kat sayısı 4 katı geçmeyen, sıra sıra, iki katlı veya tek kişinin kullandığı evlerde yangından kaçış sistemleri aranmamaktadır. Peki, yangından kaçış sistemleri nelerdir?

1-      Yangın merdivenleridir. Yangın kapıları ve yangın odaları sayesinde korunur. Eğer kat sayısı ve bina içerisine yapılan yangın merdivenleri ise hava basınç sistemleri de kurulmaktadır.

2-      Yangında asansörler kaçış yeri olarak belirlenmemektedir. Asansörler ve kat ulaşımını sağlayan merdivenler günlük kullanımda kullanıldığı için ve güvenlik bakımından gerekli yeterliliğe sahip olmadığı için ayrıca asansörlerde elektrik kesintisi gibi engel durumlar olacağından yangın kaçış yollarından sayılmamaktadır.

3-      Yangın merdivenleri binaların içerisine ve dışarısına yapılmaktadır.

4-      Yangın merdivenleri aslında kat sayısı, bina yüksekliği, binadaki barınan kişi sayısı ve binanın risk durumuna göre yapılmaktadır. Yüksek binalarda yangın merdivenleri, belirli katlarda yangın odaları, yangından kaçış için özel olarak tasarlanmış ve başka bir güç kaynağına bağlamış yangından kaçış asansörleri gibi farklı türlerde kaçış yolları sağlanmaktadır.

Yangınlardan korunmanın yolları yangın çıkartma riski olan fiil ve ürünlere karşı tedbirli olmaktır. Ülkemizdeki çıkan her 10 yangından 5 tanesi konutlarda çıkmaktadır. Konutlarda çıkan yangınların yarısı mutfaktan diğer yarısı da sobanın alevlenmesi ve üstündeki çamaşırları yakmasından, elektrikli ısıtıcıların otomatik olmaması ve devrildiğinde kapanmadığından yangın başlatması ve elektrik prizlerinin topraklama olmamasından dolayı yangınlar başlamaktadır. Ülkemizde yangınlardan en çok etkilenen her zaman ki gibi çocuklar olmaktadır. Yangınlardan korunmak için farklı yöntemler ve farklı teknikler alınmalıdır. Bunlardan bir tanesi hem konut hem de diğer mekânlar için uygulana bilen yangın alarm sistemleridir. Bu sistemlerin maliyet ve uygulamaları diğer sistemlere göre daha uygundur. Yangın alarm sistemleri odanın bilirlik bir sıcaklık haline ulaşmasında yüksek db. oranıyla uyarı yapan cihazlardır. Konutlara yangın merdivenlerinin yapımasın konut sahibine kalan bir durumdur. Konut sahibi yönetmeliğe göre yangın merdiveni yaptırmak isterse yaptıra bilir.