YANGIN SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN ALANLAR

heading

YANGIN SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN ALANLAR

                Yangın sektörü insanların ilk çağlardan beri alaka ve ilgi duydukları alandır. İnsanlar eskiden demiri ve benzeri ürünlere şekil verebilmek için ateşin gücünü kullanmışlardır. Ateş insanların her zaman dostu olmuştur. Ama insanoğlu ateşi kontrol edemediği andan itibaren artık insanların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaya başlamıştır. Bu yüzden tarihin ilk satır aralıklarından itibaren insanlar yangın konusunda sürekli olarak tedbirler almışlar ve bu tedbirleri gün geçtikçe geliştirmişlerdir.

                Ülkemizde ilk defa yangın güvenliğini devrin padişahları tarafından her evin ve mahallenin belirli yerlerine su kovaları koyulması gerektiği hakkında fermanla ortaya çıkmıştır. Daha sonra yangınlara müdahale eden ve sürekli olarak insanların yardımına koşan tulumbacılar ortaya çıkmıştır. Tulumbacılar bu zamanın itfaiye erleriyle aynı kişilerdir. Bu kişiler yangın çıktığı zaman yüksek sesle yangının olduğunu mahalle halkına haber verir ve tulumbacıyla beraber yangına mahalle halkıda müdahale ederlerdi. Yangınlarda insanların can güvenliği he zaman tehlikeye girdiğinden insanlar can güvenliklerini sağlamak için mahallenin belirli yerlerine merdiven ve yangın malzemeleri koymuşlardır.

                Yangın sektörü özellikle kimya ilminden etkilenmiştir. Yangına dayanıklı malzemelerin bulunmasında ve bunların işlenmesinde bire bir kimya ilmi yangın ilmine yardımcı olmuştur. Yangın ilmine diğer yardımcı olan başka bir kol ise mühendislik ve mimarlık bölümüdür. Sonra zamanlarda insanların toplu yaşamları ve daha fazla ihtiyaçlarından dolayı yüksek binalar yapılmaktadır. Yüksek binaların yapılması insanların daha fazla riske girmesine ve can kaybına yol açmaktadır. Yangın anında sürekli olarak insanların panik halinde olması bu riski daha da yükseltmektedir. Yangın anında insanların her türlü panik haline göre tedbir alınmalıdır.

                Yangın sektörüne mimarlar aktif ve pasif duvar ve odalar yaparak yardımcı olmuşlardır. Yangın merdivenlerinin doğru ve sağlam olarak tasarlanması da yine mimarlar tarafından olmaktadır. Demir çelik işçiliği yine yangın sektörüne yardımcı olmuştur. Özellikleyangın merdiveni imalatı sırasında yanmayan merdivenlerin yapılması ve bunların ölçüleri gibi birçokteknik ve mesleki özellikleri kullanarak en mükemmel işleri çıkartmaya çalışmışlardır. Yangın merdiveni büyük bir olay olup insanların canlarını korumayı amaçlamaktadır.