Yangın Merdivenleri

heading

Yangın Merdivenleri

 

   Yangınlar sonucu ülkemizde ve tüm Dünya'da;

 

1-) Yüzbinlerce insan hayatını kaybetmektedir.

2-) Milyonlarca dolar heba olmaktadır.

3-) Yapılan yatırımlar ve harcanan tüm emekler bir gecede sönmektedir.

 

 ve insanlar bu durumlarla karşılaşmamak için sürekli yangın güvenlik sistemlerini biraz daha geliştirmektedir. Yangın güvenlik sistemleri ne kadar gelişmiş olursa olsun aniden ortaya çıkan yangınlarda;

 

1-) İnsanlar kendilerini kurtaramamaktadır. 

2-) Zehirlenmeler, yaralanmalar yaşamaktadır.

3-) İlk olarak insanların hayatını kurtarmaya çalışıldığından yangına müdahale etmek güçleşmektedir.

 

   işte bu sebeple yangın merdivenleriher binada bulunması gereken zorunlu yapılardır. Bu yapılar binalarda bir kere yapılıp herhangi bir onarıma ihtiyaç duymadan her an çıkacak yangın için görevlerini yapmaya hazırdırlar. Yangın anında insanlar yangın merdivenleri sayesinde binayı hızlı şekilde boşaltmakta ve yangına müdehale etmek oldukça kolaylaşmaktadır. Yangın sırasında hızlı şekilde insanlar hayatını kurtardığı için zehirlenmeler, yanmalar, yaralanmalar ve hatta ölümler çok büyük oranlarda azalmaktadır. 

 

   Yangın merdivenleri bir binada kurulurken o binanın tipi, yüksekliği, çeşitli özellikleri ve bir katta bulunan insan sayısı hesaplanarak hangi tip yangın merdivenikurulacağına karar verilir. Binalarda z tipi yangın merdiveni ve dairesel yangın merdiveni olmak üzere iki tip yangın merdiveni kurulur. Bu yangın merdivenlerinin basamak genişliği vb. imalatı sırasında büyük özen gösterilmesi gereken noktalarda binanın fiziksel yapısına göre belirlenir. Dairesel yangın merdivenleri genellikle eski tip yer sıkıntısı olan binalarda veya küçük ve az sayıda insana ev sahipliği yapan binalarda kullanılır. Z tipi yangın merdiveni ise daha büyük avm, apartman, iş merkezi vb. birçok yapıda kullanılır. 

 

  Yangın merdivenlerinin binalarda kurulumunu üstlenen firmalar yangın merdiveni firması denilmektedir. Bu firmalar yangın merdivenlerini yangın merdiveni yönetmeliklerine göre yaparlar. Yangın merdivenlerinin yanında kurulan yangın çıkış kapıları ve alarm sistemleride bu firmaların sorumluluğu altındadır. Yangın merdiveni firmaları yangın merdivenlerini üretirken mühendisinden ustasına ve hatta alarm sistemlerinin kurulumu için de arge teknoloji uzmanlarına sahiptirler. Mühendisler kurulacak olan yangın merdiveniyapısının projesini hazırlarken, yangın merdiveninin imalatı yapılırken ve kurulum sırasında çalışır. Ustalarda yangın merdivenlerini en sağlam şekilde dikkatli olarak kurarlar.