Yangın Merdivenleri

heading

Yangın Merdivenleri

Yangın merdivenlerinin etkisi, yangın anında itfaiyenin bulunduğumuz alana ulaşana kadar geçen sürede, zehirli gazlardan uzaklaşmamıza ve bu gazlardan etkilenmeden güvenli alanlara ulaşmamıza yardımcı olmalarıdır. İstanbul yangın merdiveni üretimleri geçtiğimiz zamandan bugüne kadar standart yöntemler ile yapılmakta idi. Yönetmeliğe uygun olan üretimlerin yanında yönetmelik dışı olan üretimlerin de olması, firma seçimlerinde çekimser kalınmasına neden oluyordu. Günümüzde artık denetimlerin daha yoğun olarak yapılması ile firmalar daha hassas hizmetler sunuyorlar.

Yangın merdiveni satışı yapılmadan önce yönetmeliklere uygunluğu, üretimi, imalatı, vs. gözden geçirildikten sonra görüşülen firma ile anlaşma sağlanabilir. Yangın merdiveni fiyatları ise, kullanılan malzemeye, yangın merdiveninin yüksekliğine ve tipine göre değişiklik göstermektedir.

Yangın merdivenleri can güvenliğiniz için çok önemli bir konudur. Binanızda yangın merdiveni yoksa güvenilir bir firma ile anlaşıp, binanıza yangın merdiveni yaptırın. Canınızı tehlikeye atmayın.

Yangın merdivenleri tipi ve çeşidine göre 2’ye ayrılır. Bunlar Z tipi yani çift kollu ve dairesel yangın merdivenleri tipleri olmak üzere.  Kat ile sınırlı olmayan yangın merdivenleri tüm iş yerleri ve apartmanlarda yapılması gerekmektedir.  Yangın merdivenleri, İstanbul yangın merdiveni bölgesinde çeşit ve fiyat konusunda gayet istenebilir düzeydedir.

İstanbul yangın merdiveni, şuan hale devam eden kentsel dönüşüm ile İstanbul yangın merdiveni firmalarını harekete geçirmiştir.

Yangın Merdiveni Çeşitleri

  • Z tipi yangın merdiveni
  • Döner yangın Merdiveni
  • Dairesel Yangın merdiveni

Bu merdivenler tipleri birçok iş yeri ve apartmanların aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut olan tiplerdir.

İstanbul Yangın merdiveni, kalabalık nüfusun boy gösterdiği bir il olduğundan bu ketimizde oldukça yeni yapıların cephelerine monte edilmekte olan yangın merdivenleri açısından oldukça popülerdir. İstanbul yangın merdiveni, bulunduğu konum ile oldukça önemlidir.

Yangın merdivenleri fiyatları açısından da oldukça önemlidir. İşin acemisi olan firmalar fiyatları konusunda pekiyi olmasa da işin gayet standardını bilen firmaların uyguladığı fiyat politikaları da farklıdır.

Birçok yangın merdivenleri gösterdiği özellikleri açısından müşteri taleplerinin ilgi odağı olmaktadır. Bu yüzden yangın merdivenlerinin özellikleri ve çeşidi önemli bir unsurdur. Örnek olarak kalabalık olan mekânların yangın merdiven özelliği ve çeşidi farklıdır. Çünkü yangın merdiveninin en temel özelliliği gösterdiği kalitedir. Yangın merdiveni kalitesi ve özelliği açısından da müşterilerin temek seçeneklerinden bir unsur haline gelmektedir.