Yangın Merdivenleri

heading

Yangın Merdivenleri

Yangın merdivenleri binaların kullanım amaçları, büyüklükleri, mimarileri ve yükseklikleri esas alınarak bakıldığında çok büyük bir çeşitlilik gösterir. Uygulama alanlarındaki tasarım özellikleri ve mimarilerine göre değişen çehreleriyle binalar, kendine uygun yangın merdivenleri ile tamamlanmak isterler. Bu bakımdan yangın merdivenleri sektörüne bir tasarım sektörü olarak da bakılabilir. Zira hiçbir yangın merdiveni bir diğerine benzemez. Tek tiplilik gözlenemeyen özel bir iş koludur. Bu yüzden sürekli tasarım gerektirir ve işin önemli kısmını da zaten bu tasarım oluşturur.

Görsellik Kaçınılmazdır

Yangın merdivenleri konusunda küçük binalarda da durum farksızdır. Yaptığı binayı görsel açıdan daha çekici ve etkileyici kılmak adına çarpıcı tasarımlara imza atan müteahhitler ve mimarlar, yangın merdiveninin geçmiş yıllarda olduğu gibi binanın güzelliğini bozması yerine, görselliğine görsellik katabilmesi için özgün yangın merdivenleri ve tasarımları yapmaktadırlar.

Yangın Merdiveninde Yeni Mevzuat

Ülkemizde yangın merdiveni konusu uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapılmış olsa da yeterli ilgiyi henüz yeni görmeye başlayan bir konudur. Yeniden düzenlenen yönetmelikler ile nitelikleri belirlenmiş olan yeni yangın merdiveni çözümleri sayesinde kayıpların en aza indirgenebilmesi için mücadele edilmektedir.

Güvenli Yaşamın Temelleri

Güvenlik için her bakımdan bir gereklilik olarak görülmesi gereken yangın merdivenleri, binalarda insan hayatına etki eden önemli bir ayrıntıdır. Güvenli bir çevrede güvenli bir yaşam isteyen biz insanlar için tüm güvenlik çözümleri gerekli olduğu gibi, yangın merdivenleri de edindiği yer açısından özel bir konumdadır. Yangına karşı güvenlik çözümleri konusunda en başta gelen unsurdur.

Öncelikle işin verildiği firma, mevzuata ve yasalara uygunluğu kanıtlanmış projeleriyle referans gösterebilmeli, garanti belgesi sunabilmeli, verdiği hizmeti kendi ekseninde sigorta edebilmelidir. En kaliteli malzeme kullanılmalı, işçilik profesyonel olmalıdır. Can güvenliğinin risklerden uzak olduğu test edilmeli, testi geçememesi durumunda iyileştirme çalışmaları yapılarak sorun giderilmelidir. Kullanılan malzeme mutlaka metal olmalı ve kullanılan metal malzemeler mutlaka antipas özellikli metal boyası ile boyanmalıdır.  Bu sayede ısıya daha duyarlı ve daha kullanışlı bir yangın merdivenine sahip olunacaktır. Yangın merdivenlerinin temellerinin sağlam olarak oturtulduğu konusu da ayrı bir ehemmiyet gerektirir.